BARÁTI KÖR TORNABARAKONYÉRT ALAPÍTVÁNY
FŐLAP TÖRTÉNETÜNK, CÉLUNK 


ALAPÍTÓ OKIRATUNK


SZÜLETÉSÜNK

Amikor egy szervezet formálisan megalakul, akkor általában már komoly múltja van. Így történt ez a mi alapítványunkkal is. Az ok, ami életre hívta,  hasonló volt, mint bármely más szervezet esetében: céljaink egyszer csak meghaladták a lehetőségeinket.

Több évtizede is van, hogy  az alföldi, budapesti és főváros környéki családok felfedezték ezt a Tornai-dombságban található kicsiny települést, Tornabarakonyt. Aztán az évek során egyre erősebb lett a kötődésük, és ott  telket, megüresedett ingatlanokat vásároltak. Kezdetben a településen élők érték- és szokásrendjéhez igazodva, azt az átutazók, alkalmi kirándulók számára is „érvényesítve”, kényesen őrizték, óvták a csendet, hiszen ez itt tényleg még hallható. De eljött az idő, amikor ez már kevésnek bizonyult. Mi, "a lakók", ahogyan a helyiek neveznek bennünket, már szerettünk volna hasznára lenni a fogyásnak induló, elöregedő falunak.  E szándék és akarat születése egyidős azzal, hogy a ténylegesen itt élők számára egyre inkább ellehetetlenült az élet: az egyetlen bolt bezárt, az orvos sem járt már ki. 

A tenni akarás kovácsolt baráti közösséggé bennünket! Első bátortalan lépéseink az önkormányzat munkájának segítésében nyilvánultak meg. Magunkkal hozott máslátásunkat kínáltuk föl: kerestünk pályázati lehetőségeket, írtunk pályázatokat, majd a kapott anyagi támogatást önkéntes munkával egészítettük ki. Ültettünk díszfákat, építettünk esőbeállót, készíttettünk faragásos asztalt és padokat. Mindezzel célunk a falukép megőrzése és környezetbe illő alakítása volt.

Lett „nyolcszögletű buszmegálló”, pihenőhely és szálláshely. Az egykori iskola épületét a nyári táborosok, erdei iskolások vették birtokba, a táborok többségét mi – lakók – szerveztük. Lassan az ünnepeket is itt és együtt töltöttük. Eleinte magunk között, később a falu lakóival közösen teltek a jeles napok. 2007-ben már a falunap szervezésében is oroszlánrészt vállalt közösségünk.
A falunap sikere, a közös munka öröme egy fesztivál megrendezésének gondolatát szülte. A gondolat teremtő erejében bízva a baráti kör tagjai igent mondtak a 2008. évi tornabarakonyi fesztivál szervezésére, amely a VIII. Gömör-Tornai Fesztivál keretében került megrendezésre.  A megvalósítást támogatta a település önkormányzata, több ingatlantulajdonos és a helyi gazdálkodó.

Álmodozásainknak azonban hamar gátat szabott a valóság.  Hogyan, milyen eredményt remélve lehet terveinket megvalósítani? Ki pályázzon, ha támogatókat talál? Kinek adják a támogatást? És sorolhatnánk a nehézségeket, amelyekkel szembekerültünk…

Ez volt az a szükség, ami életre keltette alapítványunkat.

CÉLUNK

Az alapítvány kiemelt céljának tekinti az elnéptelenedő Tornabarakony település életlehetőségeinek és megtartó erejének erősítését.

Az alapítvány, kitűzött céljának érdekében az alábbi részletezett közhasznú tevékenységeket szervezi és végzi:

•    A falu és a térség még fellelhető hagyományainak összegyűjtése, szellemi és tárgyi értékeinek megőrzése, ápolása, továbbadása, helytörténeti kutatások folytatása. Mindezekbe beleértve a népi építészeti örökség védelmét, a néphagyomány ápolását, úgy, mint népzene, néptánc művelése, népi tárgykultúra gyűjtése, másolása (pld. textíliák)
•    Népzenei szolgáltatás a térség hagyományőrző rendezvényeihez, táncházak tartása
•    A falut és környezetét ismertető kiadványok szerkesztése és kiadása
•    A faluból elszármazott emberek felkutatása és bevonása a falu életébe
•    Kihasználva az Országos Kéktúra-útvonal adta lehetőségeket, a falu és a térség turisztikai vonzerejének növelése
•    A helybéli lakosság és az üdülőtulajdonosok bevonásával elősegíteni a falusi turizmus fejlődését
•    A falu jellegének, népi építészetének megfelelő turisztikai szálláshelyek kialakításának, működtetésének elősegítése
•    Táborszervezés, túravezetés, idegenvezetés, sportesemények szervezése, erdei iskola szervezése, működtetése
•    Környezetvédelem, környezeti nevelés, ismeretterjesztés, a település és a térség védett növényeinek és állatainak bemutatása, különös hangsúllyal a természeti- és környezeti értékek védelme és megóvása, olyan programok megvalósítása, amelyek célja az ember és a természet kiegyensúlyozott kapcsolatának megteremtése
•    Különböző – széles rétegeket érintő és érdeklődésére számító – kulturális rendezvények szervezése (kiállítások, koncertek, fesztiválok stb.), amelyekkel növelhető a település és a térség ismertsége, elősegíthető természeti szépségeinek közkinccsé tétele
•    Alkotótáborok szervezése elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok számára, beleértve ebbe a határainkon túl élő magyar, valamint a szomszédos országok (nem magyar ajkú) fiataljait is
•    A falu épületeinek állagmegóvása és felújítása érdekében karbantartó, javító szolgáltatás szervezése
•    A turizmust szolgáló közterületek, közösségi terek kialakítása és fenntartása a településen
•    Biotermékek, helyi termékek népszerűsítése a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása
•    Együttműködés a helyi és a szomszédos települések önkormányzataival és más hasonló helyzetű települések civil szervezeteivel
•    Az ingatlantulajdonosok érdekképviselete a helyi önkormányzatban és a társadalmi szervezetekben
•    A gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, a nemzetiségek jogai, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak érvényesítésével kapcsolatos tevékenységek
•    A falu egyházi életének támogatása
•    A határokon átnyúló testvér-települési kapcsolatok építése, a nemzeti hagyományok közös ápolása, felelevenítése

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.FŐLAP